Fulltextové hledání

Jak Fulltextové vyhledávání funguje

Na základě hledaného textového výrazu, systém VIDEOLIDE projde názvy souborů a jejich poznámky a nabídne shodné a částečně shodné výsledky.

Kde Fulltextově vyhledáváme

  • V názvu videosouboru
  • V poznámkách u videosouboru

Kde Fultextové nevyhledáváme

  • V názvu složek

Omezení Fulltextového vyhledávání

Fulltextové vyhledávání není omezeno počtem znaků ani jiným způsobem, avšak pozor: ve výsledcích vyhledávání systém VIDEOLIDE zobrazuje pouze 500 prvních nalezených výsledků.